Vi som jobbar här!

Vi är en mix av personligheter,

livs- och arbetslivserfarenhet och vår värdegrund är gemensam och stark. Hela vårt tillvägagångssätt, genom varje process och moment i varje del av vårt interna och externa arbeta utgår ifrån de värderingar vi gemensamt delar. Vi arbetar som ett team. Vi vill vara ditt team, oavsett om du är kund eller konsult.

Team Interim grundades 1 september 2020 av Camilla och Björn och vi ser fram mot att förändra, förädla och förvalta marknaden väl under en lång tid framåt tillsammans med hela teamet.

Vi tror att personer som arbetar i vår bransch behöver känna en stor delaktighet, yrkesstolthet och ansvar för att bli sitt bästa jag och vi bygger därför ett bolag där medarbetarna ska kunna dela inte bara ansvaret utan också delar av företaget med oss.

Camilla och Björn drar igång Team Recruitment Sweden AB Juli 2024 då vi upplever en stor efterfrågan från våra kunder att kunna använda samma leverantör för även fasta rekryteringar.

Möt Vårt Team

Björn Stålmarck

Interim Management | Grundare TI & TR 076-471 47 13

Camilla Ternstedt

VD | Interim Management | Rekrytering | Grundare TI & TR 076-471 47 10

Faiza Khan

Business Manager | Interim Management 076-471 47 12

Love de Val

Business Manager | Interim Management 070-091 70 43

Mari Jehrlander

Business Area Manager Team Recruitment | Rekrytering 076-471 47 11

Vanliga frågor

Är jag rätt profil för ert nätverk?

– Om du är verksam inom Ekonomi & Finans som operativ, specialist, linjechef eller projektledare så är vi rätt motpart för dig. Däremot tror vi mer på inkludering än exkludering och är du ändå nyfiken på om vi är rätt samarbetspartner så ta kontakt med oss ändå.

Hur går jag ut som konsult via Team Interim?

– Börja med att registrera ditt CV hos oss här. Du kommer få ett automatgenererat mejl som bekräftar att vi mottagit CV och dina kontaktuppgifter.

Vilka roller och kompetensnivåer kan ni hjälpa till med?

– Se gärna tidigare placeringar här (länk till referensuppdrag)
– Vi är specialister på både operativa och strategiska ekonomer med från ca 4–5 års erfarenhet och upp till CFO- nivå i mellanstort bolag.

Vad är B.Y.O.T?

– B.Y.O.T står för Bring Your Own Team och är en unik tjänst vi erbjuder alla konsulter ute på uppdrag via Team Interim samt även externa kunder.

Vad bör jag tänka på som soloprenör och konsult med eget företag?

– Uppdatera ditt CV.
– Om du ska starta bolag så är tipset att kolla in https://www.verksamt.se/

Har ni anställda konsulter?

– Nej vi har inte några egna anställda konsulter utan arbetar enbart med underkonsulter för att kunna välja bästa möjliga konsult till det specifika uppdraget samt ge konsulten största möjliga frihet.

Läs mer