VÅRA TJÄNSTER

Team Work

Konstant genom alla moment i alla processer är vårt interna samarbete. Det är nyckeln och en del av vår framgång till lyckade processer och att vi kan hålla tempo med bibehållen kvalitet. Vi säkerställer gemensamt att inga relevanta personer förbises i något sammanhang.

KONSULT & INTERIM MANAGEMENT

KONSULT & INTERIM MANAGEMENT
Vi vårdar vårt konsultnätverk

Att vara långsiktig, transparent och professionell är vinnande ur alla perspektiv. Vi är människoorienterade och intresserar oss, vi ser personen och profilen utifrån ett helhetsperspektiv. Vi vill växa och utvecklas tillsammans med konsulter och kunder under lång tid framöver. Ibland är sitter de i kandidatstolen, ibland i kundstolen. Marknaden är mindre än man tror och vi vårdar nätverket som är hjärtat i hela verksamheten.

Respekten för att din tid är dyrbar

Vi presenterar inom 12 timmar om det behövs och för att vi kan. Om behovet inte rimmar med vårt nätverk är vi snabba att påpeka det och rekommenderar gärna en bättre lämpad aktör. Allt vårt arbete är proaktivt, när du ställer frågan har vi redan tre namn i åtanke.

Transparent och Professionellt

För oss är Hit-rate och återkommande kunder samt konsulter en viktigare KPI än antalet konsulter ute på uppdrag eller TB.

Vi vågar stå för det vi lämnar efter oss och vi vågar utmana.  Vi ser oss som er samarbetspartner, inte en leverantör eller mäklare och ni är inte bara en rad i vår resultaträkning.

Kvalitetssäkring

Alla konsulter som Team Interim presenterar för kund är i förväg intervjuade minst en gång av minst en av oss. De flesta av konsulterna i nätverket har vi träffat flertalet gånger och känt under lång tid.

Inför signering av en konsult och ett uppdrag hos en uppdragsgivare tar vi alltid referenser om det är en ny konsult för oss och vi inte har tidigare referenser eller samarbetat tidigare.

Inför signering av konsult genomför vi alltid bakgrundskontroller via SRI om det inte tidigare är gjort.

Vi har även möjlighet att genomföra tester avseende Ledarstil genom LSI Psytest.

Vi kvalitetssäkrar även oss själva bland annat genom att utföra enkäter på konsulter och kandidater som intervjuas av oss samt inkluderas i processer kring specifika uppdrag.

Återkoppling, uppföljning & kommunikation

Vi har arbetat under flera år med att sätta upp processer och få in rutiner för att säkerställa att vi återkopplar till alla kontaktade konsulter och kandidater i processen, att vi kontinuerligt följer upp med alla parter under uppdragets löptid och att vi kommunicerar transparent och ärligt under både processen och uppdraget. Som konsult ska det inte finnas några frågetecken på vilken nivå eller hur vi har presenterat denna och som kund kan man förvänta sig att vi vänder på alla stenar, även de obekväma och kommunicerar kring dem.

Som en extra kvalitetssäkring internt genomför vi enkäter och uppföljningar för att fånga upp kandidatupplevelsen och inte bara tro att de flesta nog är nöjda utan faktiskt veta var vi är bra och var vi kan bli bättre. Vi tror på att allt kan utvecklas och förbättras och framförallt så glömmer vi aldrig att den tjänst vi erbjuder handlar om människor, inte ett CV,  kravspecifikationer eller antalet namn i en databas.

FÖRÄNDRINGS & PROJEKTLEDNING

FÖRÄNDRINGS & PROJEKTLEDNING

I Team Interims närmaste nätverk finns projektledare som på olika sätt bidraget till de allra flesta förändringsprojekt man kan tänka sig pågår på en ekonomiavdelning.

Vi har möjlighet att bidra med resurser till allt från förstudie, upphandling, avtalsförhandling, uppsättning av styrgrupper, operativ och strategisk projektledning, kravinsamling och kravställning.

De vanligaste områden där våra specialister inom förändrings- och projektledning kommer i kontakt med är oftast förberedelse inför IPO, insourcing, viss outsourcing, systemprojekt, processförändringar- och förbättring samt uppbyggnad och omorganisation av ekonomifunktioner.
Projekten kan vara av både stor och liten karaktär och kräva en person på hel eller deltid.
Det man kan säga generellt är att de allra flesta erfarna konsulter har drivit ett eller flera interna projekt och det är också det som är den stora fördelen för kundföretaget. Det finns alltid förbättringsområden och om försättningarna finns så är konsulterna via Team Interim sällan enbart förvaltande i sina roller.

RÅDGIVNING & B.Y.O.T

RÅDGIVNING & B.Y.O.T

En unik tjänst på Interim Management – marknaden där varje konsult på uppdrag via Team Interim har tillgång till exklusiva specialister och rådgivare inom komplexa områden som de stöter på ofta under uppdrag. Tjänsten är även tillgänglig för externa kunder och även som abonnemang.

REKRYTERING & 2Nd OPINION

REKRYTERING & 2Nd OPINION
Fullskalig rekryteringsprocess

Team Interim fokuserar på Interima placeringar och tillfälliga behov. Vi tror på fokus för att bygga en verksamhet på ett tydligt fokus för att kunna ta plats och driva de förändringar vi vill, i den marknaden vi befinner oss i.

Under Sommaren 2024 drar vi på riktigt igång Team Recruitment Sweden AB och har haft turen att få med en person som har över 20 års erfarenhet av specialist och chefsrekrytering inom Ekonomi och Finans. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning som andas samma värderingar och vision som Team Interim.

Fram tills dess så av respekt för våra kunder och kandidater så säger vi enbart ja till VIP-rekryteringar när vi tidsmässigt vet att vår VD Camilla Ternstedt kan ta sig an dessa.
Camilla har över 10 års erfarenhet som rekryterande chef till Ekonomifunktioner plus 11 års erfarenhet från rekryteringsbranschen.
Med VIP-rekryteringar avses till kunder som vi redan arbetar med samt roller där vi vet att vi kommer gör en väldigt bra tillsättning.

2nd Opinion

Vi erbjuder även en tjänst som 2nd Opinion till Kund. Vilket innebär att search och första intervjuerna sker genom kunden själv. Vi kan sedan erbjuda en djupintervju med slutkandidater inkl. tester och referenstagning samt bakgrundskontroller och anpassa detta till er.
Kontakta oss om detta är av intresse. Det finns flertalet lyckade processer som vi kan lämna som referenser i dessa fall.

Vanliga frågor

Är jag rätt profil för ert nätverk?

– Om du är verksam inom Ekonomi & Finans som operativ, specialist, linjechef eller projektledare så är vi rätt motpart för dig. Däremot tror vi mer på inkludering än exkludering och är du ändå nyfiken på om vi är rätt samarbetspartner så ta kontakt med oss ändå.

Hur går jag ut som konsult via Team Interim?

– Börja med att registrera ditt CV hos oss här. Du kommer få ett automatgenererat mejl som bekräftar att vi mottagit CV och dina kontaktuppgifter.

Vilka roller och kompetensnivåer kan ni hjälpa till med?

– Se gärna tidigare placeringar här (länk till referensuppdrag)
– Vi är specialister på både operativa och strategiska ekonomer med från ca 4–5 års erfarenhet och upp till CFO- nivå i mellanstort bolag.

Vad är B.Y.O.T?

– B.Y.O.T står för Bring Your Own Team och är en unik tjänst vi erbjuder alla konsulter ute på uppdrag via Team Interim samt även externa kunder.

Vad bör jag tänka på som soloprenör och konsult med eget företag?

– Uppdatera ditt CV.
– Om du ska starta bolag så är tipset att kolla in https://www.verksamt.se/

Har ni anställda konsulter?

– Nej vi har inte några egna anställda konsulter utan arbetar enbart med underkonsulter för att kunna välja bästa möjliga konsult till det specifika uppdraget samt ge konsulten största möjliga frihet.

Läs mer