B.Y.O.T ®

– Bring Your Own Team

Bring Your Own Team

En unik tjänst på Interim Management – marknaden där varje konsult på uppdrag via Team Interim har tillgång till exklusiva specialister och rådgivare inom komplexa områden som de stöter på ofta under uppdrag. Tjänsten är även tillgänglig för externa kunder och även som abonnemang.

Team Interim har ingått ett långsiktigt samarbete med ett tio-tal mycket kunniga experter från vårt befintliga nätverk vars specialistkompetens och rådgivning alla våra aktiva konsulter ute på uppdrag får tillgång till genom vårt låsta community.

Våra konsulter har på så sätt alltid under uppdragets direkt tillgång till deras eget specialistteam inom ett flertal efterfrågade områden ett visst antal timmar som styrs av konsultavtalet.

B.Y.O.T-tjänsten är unik på Interim Management-marknaden idag och visionen är att kunna erbjuda tjänsten utanför befintliga uppdrag som en On-Demand tjänst till flera kunder. Vi har idag en referenskund som abonnerar på tjänsten.

Är ni som bolag intresserade av en On Demand-tjänst av specialister inom tex. Skatt, Moms och IFRS – vänligen kontakta oss för offert.

Ett urval av referenscase inom B.Y.O.T.

 • Moms och Inkomstskattespecialister – Abonnemang 24 månader
 • IFRS-rådgivning inför förvärv.
 • Pricingspecialist vid prissättning av helt ny produkt.
 • IFRS-specialist inför Årsredovisning med genomgång av alla noter.
 • Lönespecialist vid frågor kring pension samt flertalet Outsourcingfrågor
 • TransferPricing dokumentation och vidare projekt vid uppsättning av process
 • PowerBi- specialist vid uppsättning och projektstart

OMRÅDEN ON DEMAND VIA B.Y.O.T

 • FÖRVÄRV – Integration & Fusion
 • WORKSHOPS
 • OUTSOURCING
 • INSOURCING
 • PROJEKTLEDNING
 • DAC6
 • MOMS
 • INKOMSTSKATT
 • TAX MANAGEMENT
 • INTERNATIONELL BESKATTNING
 • SKATTEREDOVISNING
 • INDIVIDBESKATTNING
 • TRANSFER PRICING
 • RAPPORTERING I BÖRSBOLAG
 • LEGAL REDOVISNNG
 • ÅRSREDOVISNING
 • KONCERNREDOVISNING
 • OPERATIONELL RAPPORTERING
 • US GAAP
 • IFRS (INKL IAS39 Och IFRS9)
 • KONSOLIDERING
 • CASHPOOLS
 • LIKVIDITETSPLANERING
 • HEDGING
 • TREASURY
 • CASH MANAGEMENT
 • WORKING CAPITAL
 • FINANSIELL MODELLERING
 • RAPPORTERING FI
 • GOVERNANCE
 • ANTI MONEY LAUNDERING
 • RISK MANAGEMENT
 • COMPLIANCE
 • OPERATIONELL RISK
 • FINANSIELL REDOVISNING
 • INTERN STYRNING & KONTROLL
 • FINANSIELL RISK
 • LÖNESPECIALISTER och OUTSOURCING
 • PROCESSKARTLÄGGNING
 • SYSTEMUTVECKLING
 • SYSTEMDESIGN
 • SYSTEMIMPLEMENTERING
 • PROCESSDESIGN & MODULERING
 • SYSTEMUPPSTART
 • SYSTEMINTEGRERING
 • BI VERKTYG / POWER BI

Vanliga frågor

Är jag rätt profil för ert nätverk?

– Om du är verksam inom Ekonomi & Finans som operativ, specialist, linjechef eller projektledare så är vi rätt motpart för dig. Däremot tror vi mer på inkludering än exkludering och är du ändå nyfiken på om vi är rätt samarbetspartner så ta kontakt med oss ändå.

Hur går jag ut som konsult via Team Interim?

– Börja med att registrera ditt CV hos oss här. Du kommer få ett automatgenererat mejl som bekräftar att vi mottagit CV och dina kontaktuppgifter.

Vilka roller och kompetensnivåer kan ni hjälpa till med?

– Se gärna tidigare placeringar här (länk till referensuppdrag)
– Vi är specialister på både operativa och strategiska ekonomer med från ca 4–5 års erfarenhet och upp till CFO- nivå i mellanstort bolag.

Vad är B.Y.O.T?

– B.Y.O.T står för Bring Your Own Team och är en unik tjänst vi erbjuder alla konsulter ute på uppdrag via Team Interim samt även externa kunder.

Vad bör jag tänka på som soloprenör och konsult med eget företag?

– Uppdatera ditt CV.
– Om du ska starta bolag så är tipset att kolla in https://www.verksamt.se/

Har ni anställda konsulter?

– Nej vi har inte några egna anställda konsulter utan arbetar enbart med underkonsulter för att kunna välja bästa möjliga konsult till det specifika uppdraget samt ge konsulten största möjliga frihet.

Läs mer