Vanliga Frågor

Hur ser konsultmarknaden ut?

Det finns det nog många olika svar på men vi ser en förvisso volatil men ändå konstant ökning av efterfrågan de senaste 7–8 åren inom vårt fokusområde. Att konsultlivet lockar många ekonomer är tydligt. Att kunderna behöver ta in kvalificerad kompetens inom ekonomiområdet ökar också. Det finns många orsaker till detta, både små och stora. Tittar man från ett makroperspektiv så följer Sverige både USA och England där interim management och konsultmarknaden är gigantisk och betydligt mer mogen än i Sverige. Allt pekar på en fortsätt ökning – både utbudet och efterfrågan. Däremot tror vi att som i alla ekonomier så kommer toppar och dalar. Det vi sett hittills är att dalarna blir väldigt snäva och kortvariga inom ekonomi-området. Vi ser också ett stort behov bland våra kunder som sträcker sig många år framåt. Att bra och kvalificerade ekonomer behövs i varje bolag borde vara en självklarhet och vi ser en tydlig trend i förändringen av ekonomens roll i företagen. Mandaten och vikten av dessa funktioner blir mer och mer avgörande för bolagens tillväxt och konkurrenskraft. Vi är inte riktigt där än men farten är konstant framåt.

Är jag rätt profil för ert nätverk?

– Om du är verksam inom Ekonomi & Finans som operativ, specialist, linjechef eller projektledare så är vi rätt motpart för dig. Däremot tror vi mer på inkludering än exkludering och är du ändå nyfiken på om vi är rätt samarbetspartner så ta kontakt med oss ändå.
– Vi har även ingått samarbetet med Scandinavian Executive som är specialister på Interim Management på C-level nivå och med ett bredare fokusområde för att kunna erbjuda ett större nätverk åt våra kontakter och kunder och hänvisar gärna vidare till våra kontaktpersoner där.

Hur går jag ut som konsult via Team Interim?

– Börja med att registrera ditt CV hos oss här. Du kommer få ett automatgenererat mejl som bekräftar att vi mottagit CV och dina kontaktuppgifter. Vi försöker att återkomma inom 5 arbetsdagar till dig om vi tror att du har rätt profil för oss. Vi är ett nischat företag med en tydlig fokus på ekonomi och finans och därav så hanterar vi sällan profiler som inte faller inom området då vi inte tror att vi är rätt motpart för dig.
– Är du verksam inom våra områden så vill vi alltid träffa dig (digitalt eller fysiskt) innan vi kommer presentera dig för våra kunder. Vi är noga med kvalitetssäkring både av konsult och kund vilket gör att vi träffar dig, skapar en profil där vi har koll på dina erfarenheter, önskemål, arvodesnivåer, tillgänglighet för att kunna matcha så nära 100% som möjligt med en potentiell uppdragsgivare.
– Om vi hittar ett samarbete hos en uppdragsgivare så tar vi referenser och genomför bakgrundskontroller om vi inte har samarbetat tidigare och har tidigare referenspunkter.

Jag hittar inga annonser till era uppdrag?

– Det är för att vi inte går ut med annonser på uppdragen.
– När ett nytt uppdrag kommer in från kund gör vi alltid en gemensam search i vårt affärssystem och tittar alltid på befintligt nätverk först. Vi har ett enormt starkt nätverk som gör att detta är möjligt och vi arbetar även varje dag med att uppdatera det med ny info kring erfarenheter och tillgänglighet.
– Vi skapar en long-list och börjar kontakta de vi tror passar bäst för uppdraget där det är oerhört viktigt att vi träffat dig och har koll på din tillgänglighet – annars är risken att du faller ur searchen.
– Det är vårt ansvar att se till att vi har uppdaterad info men du kan alltid hjälpa till genom att uppdatera oss med nytt datum eller uppdaterat CV.
– Är du med i vårt nätverk och vi är osäkra på din tillgänglighet så skickar vi mellan varven ut mejl och frågor kring detta.

Vilka roller och kompetensnivåer kan ni hjälpa till med?

– Se gärna tidigare placeringar här.
– Vi är specialister på både operativa och strategiska ekonomer med från ca 4–5 års erfarenhet och upp till CFO- nivå i mellanstort bolag. Projektledare samt har samarbetspartners inom LÖN, SKATT och MOMS.

Vad är B.Y.O.T?

– B.Y.O.T står för Bring Your Own Team och är en unik tjänst vi erbjuder alla konsulter ute på uppdrag via Team Interim samt även externa kunder.
– Grundidén lanserades 2020 efter många års samlande av önskemål, tankar och reflektioner från konsulter, kunder och oss själva. Samtidigt som en reaktion på att det alltid har varit på ett visst sätt. Ni kan läsa en artikel om B.Y.O.T här.
– Vi beskriver B.Y.O.T här men om du vill veta mer – kontakta gärna vår VD Camilla Ternstedt på [email protected].

Vad bör jag tänka på som soloprenör och konsult med eget företag?

– Uppdatera ditt CV.
– Om du ska starta bolag så är tipset att kolla in https://www.verksamt.se/
– För att vara underkonsult till Team Interim krävs att du kan visa upp att du har tecknat en ansvarsförsäkring samt aktuell F-skattsedel.

Vad skiljer er från alla andra i er bransch?

– Syftet med att starta Team Interim och vår vision är att bygga och forma en bättre marknad för vårt nätverk. Vi arbetar efter mottot “Walk the talk”.

– Vi arbetar aktivt med vår lyhördhet för marknaden och ha ett konstant driv internt – vi vill inte nöja oss och bli bekväma – vi vill förändra och utmanar oss internt att inte skapa glastak och alltid lyfta tankar och idéer och skapa ett gemensamt ägandeskap inför ansvaret vi har.

– Vi erbjuder våra anställda kvalificerade personaloptioner.

– Vi tror på en generös affärsmodell för våra underkonsulter.

– Ansvarskänslan är hög och det innebär att vi erbjuder garantier men är också tydliga i var gränserna går. Det ska vara säkert att arbeta med Team Interim.

– B.Y.O.T. – idag finns det ingen annan aktör som erbjuder denna tjänst kostnadsfritt för konsulter på uppdrag.

– För oss de viktigaste KPI:erna Hitrate – dvs. Antalet placeringar/totala antalet förfrågningar. Vi har en av branschernas högsta hitrate och det tror vi gynnar både kund och konsult.

Har ni anställda konsulter?

– Nej vi har inte några egna anställda konsulter utan arbetar enbart med underkonsulter för att kunna välja bästa möjliga konsult till det specifika uppdraget samt ge konsulten största möjliga frihet.
– Om du är konsult men saknar eget företag så samarbetar vi med Cool Company som tar hand om dig och din visstidsanställning.

Jobbar ni något med fasta rekryteringar?

– Team Interim fokuserar på interim placeringar och konsulter men då vår VD har lång erfarenhet av rekrytering inom ekonomi & finans så genomför vi ibland VIP-rekryteringar åt företag eller kundkontakter som vi känner väl och med roller där vi är din absolut bästa partner – specialister och chefer inom Ekonomi & Finans.
– Vi hanterar max 2 rekryteringar samtidigt då vi har stor respekt för processen och för att kunna hålla en effektiv tidsplan med högt committment hos alla parter. Transparens är A och O men så även effektiva rekryteringsprocesser.
– Vi har en stor efterfrågan på rekryteringar och i framtiden är det sannolikt att det sker en utökning av Team… – familjen.

Vad innebär kvalitetssäkrade konsulter?

– Alla konsulter som Team Interim presenterar för kund är i förväg intervjuade minst en gång av minst en av oss. De flesta av konsulterna i nätverket har vi träffat flertalet gånger och känt under lång tid.
– Inför signering av en konsult och ett uppdrag hos en uppdragsgivare tar vi alltid referenser om det är en ny konsult för oss och vi inte har tidigare referenser eller samarbetat tidigare.
– Inför signering av konsult genomför vi alltid bakgrundskontroller via SRI om det inte tidigare är gjort.
– Vi har även möjlighet att genomföra tester avseende Ledarstil genom LSI Psytest.
– Vi kvalitetssäkrar även oss själva bland annat genom att utföra enkäter på konsulter och kandidater som intervjuas av oss samt inkluderas i processer kring specifika uppdrag.

Vad kostar en konsult?

– Värt att veta är att själva processen att leta upp en konsult är helt kostnadsfri och debitering sker först när signerad konsult genomfört sin första arbetade månad.
– Vi är noga med att både hålla och diskutera marknadsnivåer med bägge parter. Det finns en rimlighet i vad olika kompetenser kostar per timme och är det för lågt eller för högt så är vi noga med att poängtera det.
– Vi tror på just rimlighet och transparens samt att vårt arbete speglas av en rimlig marginal- och vad är det? Jo, vi siktar på en 80/20 modell mot våra underkonsulter vilken vi upplever är rimlig för det arbete vi gör kostnadsfritt och bygger nätverket, kvalitetssäkrar och matchar.
– Vill du veta exakta nivåer för en viss kompetens är det bästa alltid att du kontaktar oss. Vi tror inte på prislistor utan på att det handlar om individ, kompetens, erfarenheter och mycket annat. Vi tror däremot på transparens och en öppen dialog.